Het ontstaan van de naam 't Smelnehûs.
 

In december 1994 zijn na een grondige verbouwing en inrichting de deuren van 
grandcafé-restaurant 't Smelnehûs te Drachten open gegaan.

Tussen het toen en het nu heeft het statige gebouw verschillende gebruikers gehad.
Tot 1972 zetelden hier Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland.
Hierna heeft Museum it Bleekershûs er gebruik van gemaakt.

In een loden koker die werd gevonden tijdens de verbouw, bevonden zich 2 documenten. 
Eén met de beschrijving van de geschiedenis van Drachten en een met de verbouw van het gemeentehuis in 1929, waarbij er een nieuwe kluis werd gebouwd.

We namen een duik in de geschiedenis van het 'oude' Gemeentehuis te Drachten.*
In een oorkonde uit 1392 wordt gesproken over Hera van Smelne, benoemd als Grietman - een soort burgemeester - van Smellingheradele.
Tot het begin van de 19e eeuw woonde in het dorp Oudega de grietmannen van Smallingerland en hierna werd de grietenij afgestaan aan Drachten.
De twee dorpjes, Noorder- en Zuider Drachten, onstaan land de riviertjes de Noorder- en Zuider-Dracht groeide uit tot een aanzienlijke plaats.*
Op de fundamenten van het Grietenij-huis werd in 1905 het Gemeentehuis gebouwd.
In 1929 werd er een kluis aan het gebouw gebouwd.

Omdat Hera van Smelne aan de bakermat heeft gestaan van Smallingerland leek het ons leuk om het pand de naam 't Smelnehûs te geven -Smelne huis - en zo werd het dus voluit:
                            grandcafé-restaurant 't Smelnehûs 

Op de 1e verdieping zijn de voormalige trouwzaal en de kamer van de Burgemeester verbouwd tot zaalruimtes en heten nu de Raadskamer, Burgemeesterskamer en de Grietmankamer.
Deze zijn grotendeels nog in originele staat.
In een vitrine in de Raadskamer bevinden zich unieke objecten uit de geschiedenis van het gebouw  en van de familie van der Mei.
* bron Fries Archiefnet

Grandcafé-restaurant
'T smelnehûs
Moleneind NZ 14
9203 ZP Drachten
0512 54 22 08
Realisatie door SynerMediaGroep